Lily
#B48309 中國
11:00-22:00
地址 :
港島, 北角, 英皇道 379 - 381 號福英大廈, 22樓, B室, 3房

(港鐵站B1出口 | 近糖水道 | 22:00後按管理處開門)
語言 :
粵語, 國語
電話 :
(電話預約)
( 電話預約時需講明: 「睇141而來!」 )
身高 :
5 ' 5 "
三圍 :
34 D - 24 - 34
簡評 :
身材靚絕嘅大場技師, 推油醒, 踩背精, 手勢夠正宗, 又夠細心, 服務態度仲好好添~
時間 :
11:00-22:00
服務 :
$588 柔情掃股 + 香薰推淋巴 + 推拿 + 踩背 + 推前列腺 (60分鐘)
特色 :
分享給朋友
預約
送花
聊天
投票
睇岩佢