SM初戀
#B20954 混血
24 小時
地址 :
九龍, 佐敦, 佐敦道 13 - 15 號華豐大廈, 10樓, F室, 2房

(MTR B1出口 | 商務印書館側)
語言 :
粵語, 國語
電話 :
( 電話預約時需講明: 「睇141而來!」 )
身高 :
5 ' 6 "
三圍 :
36D-21-36
簡評 :
手勢一流, 有樣貌, 又有身型嘅靚女技師, 手勢夠正宗, 又夠細心, 真係唔使多講, 正呀!~有BM及夾X仔有BM, 毒X 鑽有毒X 鑽, 水X 簫, 冰X , 顏X , 口X有水床及泡泡浴有特別服務有絲襪及制服誘惑有腳X正宗大場出身, DUP骨態度認真, 手勢正宗, 按穴位準, 力水又夠, 骨友至愛.~
時間 :
24 小時
服務 :
$400 全套 + 柔情掃股 + 全身漫游 + 制服誘惑 + 絲襪誘惑 + 絲襪及制服誘惑 + 冰X + 口X + 夾X仔 + 水X簫 (45分鐘)
(歡迎外國人)
(過夜另議)
(歡迎骨友)
(歡迎預約)
(歡迎早客)
特色 :
分享給朋友
預約
送花
聊天
投票
睇岩佢
我的簡介
睇報告
博客